Home > Recruit Magazine > Coverstory > 由廚師到總監 溝通協作出「煮」意 Novotel Century Hong Kong、AKI Hong Kong - MGallery餐飲總監 李耀倫

由廚師到總監 溝通協作出「煮」意 Novotel Century Hong Kong、AKI Hong Kong - MGallery餐飲總監 李耀倫

Show All